BLOOM

BLOOM is er om je te begeleiden in je weg van zelfontwikkeling door middel van persoonlijke duidingingen en de daarbij aansluitende (coach)consulten, met als belangrijkste tool jouw geboortehoroscoop.

Zelfontwikkeling begint met bewustwording; het leren kennen, herkennen en erkennen van jezelf. Het leren kennen van je behoeftes, je (overlevings)mechanismes,  en je persoonlijke uitdagingen en natuurlijke kwaliteiten. Inzicht in wat en waarom iets wel, of juist niet, voor je werkt en daardoor mogelijk ongewenste spanning, onzekerheid of remming geeft. Door het leren kennen van jezelf krijg je niet alleen grip op wat je nodig hebt, inzicht in innerlijke spanningen, maar ook grip op jouw persoonlijke kwaliteiten en potentie waardoor je meer in het verlengde kunt leven van jouw aanleg, daar waar het stroomt.

De geboortehoroscoop is hiervoor een uitermate geschikt middel door het inzicht dat het kan geven in jouw ‘wortels’. Het is jouw unieke persoonlijke blauwdruk, nog zonder invloeden van buitenaf. Het toont onder andere wat specifiek voor jou belangrijk is om je veilig en ontspannen te voelen, wat je nodig hebt voor een gevoel van eigenwaarde. Wat wel en niet voor je werkt en waarom. Het geeft inzicht in innerlijke spanningen en biedt handvaten om ze vóor je te laten werken. Het is als het ware een combinatie van een plaatje van jouw binnenwereld en jouw persoonlijke handleiding.


Meer over Astrologie en de Geboortehoroscoop: Astrologie

‘MET DE JUISTE VOEDING VIND JE JOUW WEG NAAR BLOEI’

Al vanaf onze geboorte hebben we allemaal onze persoonlijke behoeftes. Behoeftes op het gebied van verzorging, van liefde, van relaties, van actie en handelen (en meer). Het voeden van deze behoeftes is nodig voor een gezond gevoel van veiligheidliefde en eigenwaarde, en dient als een belangrijke basis voor ons allemaal. Maar de vorm en de manier waarop deze behoeftes in ons gevoed willen worden verschilt. We spreken hierin als het ware niet allemaal dezelfde taal. Hoe het wordt aangeboden is daardoor niet altijd hoe we het kunnen of willen ontvangen.

Als kind zijn we afhankelijk van onze ouders en onze omgeving voor het vervullen van onze behoeftes, later kunnen we leren onszelf hierin te voorzien.

BLOEI

(de; m;) Toestand waarin iemand of iets op zijn best is

  • ONDERVOED – LEVEN VANUIT SCHAARSTE

Het voeden van onze emotionele en psychische basis-behoeftes is net zo belangrijk als echte fysieke voeding en krijgt daardoor ook (onbewust) altijd prioriteit. Wanneer onze behoeftes niet voldoende worden gevoed, en er daardoor geen gezonde balans bestaat, zal ons gedrag automatisch gestuurd worden door (de noodzaak tot het voeden van) deze behoeftes. Daarmee worden onze gedachtes, emoties en handelen beheerst door een gevoel van schaarste. Ze richten zich naar dat wat onze behoeftes (mogelijk) kan voeden of naar dat wat ons beschermt tegen het afnemen of ontzeggen van onze nodige voeding. We worden dan gestuurd door onze overlevingsmechanismen.

  • GEVOED – LEVEN VANUIT OVERVLOED

Wanneer we daarentegen wel in onze behoeftes worden voorzien, of onszelf erin kunnen voorzien, ontstaat er een gevoel van ontspanning en vertrouwen. De energie, ons handelen en onze gedachten die zich voorheen richtten op het halen van voeding, verliezen hun drijfveer die ontstond uit het gevoel van schaarste. Er ontstaat nu ruimte om vanuit dezelfde bron (onze wortels) en met dezelfde middelen (onze energie, ons handelen en onze gedachtes) onze kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten.

Doordat we onze energie en onze aandacht niet meer verliezen aan het opvullen van onze tekorten worden we minder gedreven en minder afhankelijk van het resultaat en de reactie die we krijgen op ons handelen. We kunnen dingen veel vrijer doen; het doen omdat het fijn is of om iets te kunnen bijdragen en minder omdat we er iets uit hoeven te halen.

Doordat we niet meer zo afhankelijk zijn van de uitkomst van ons handelen verandert de focus van halen en verdedigen naar leven en geven.

Het voeden van onze behoeftes is essentieel en moeten we niet onderschatten.
Het gevoel van schaarste is de grote drijfveer achter onze overlevingsmechanismen, onzekerheid en zaken als burn-out en stress.

Meer over de verschillende soorten en vormen van behoeftes. Artikel: De Taal van onze Behoeftes