‘IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN BLAUWDRUK EN IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN WEG TE BEWANDELEN. ER IS NIET ÉÉN MANIER, ER ZIJN ZOVEEL MANIEREN ALS DAT ER MENSEN ZIJN. BELANGRIJK IS DAT JIJ JOUW MANIER VINDt, JOUW WEG. DIE WERKT IMMERS HET BESTE VOOR JOU.’

We zijn ons vaak niet bewust van onze ‘wortels’, we zien of ervaren vaak wel ons gedrag, onze emoties of onze gedachten die eruit voortvloeien. We krijgen dit terug uit onze omgeving of zien het bij anderen. We zien de uitingsvorm, maar de verbinding met de wortels en de bron zelf is vaak onbekend. Wat zonde is, want wanneer we terug kunnen gaan naar die wortels, vinden we daar ook de aanleg voor onze kwaliteiten en talenten en de kans om vanuit die wortels een andere weg te vinden naar boven, een andere uitingsvorm*

Door dichter bij die bron te komen, de taal te leren die het spreekt, word je je bewust van de voeding die je nodig hebt en kun je er zelf naar handelen en gebruik van maken.

Zolang dit onbewust is, blijft je welzijn ook als volwassene nog afhankelijk van, en sterk beïnvloed door, de buitenwereld. Een buitenwereld die veranderlijk is, zich niet steeds op jou af kan stemmen en bovendien ook niet precies weet wat jij nodig hebt.

‘START WHERE YOU ARE. USE WHAT YOU HAVE. DO WHAT YOU CAN.’

Arthur Ashe

  • COACHING

Coaching is een manier om je te begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling. In de ontwikkeling van (zelf)bewustzijn, jouw identiteit, jouw talenten, zelfredzaamheid, stabiliteit en vertrouwen en zo jouw geluk. Het grote verschil tussen coaching en therapie is dat coaching gericht is op ontwikkeling in plaats van genezing en dat ervan wordt uitgegaan dat de cliënt, of coachée, daarin verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn eigen proces.

Een coach zal de coacheé spiegelen, uitdagen, begeleiden en dingen aanreiken, maar is er niet om het proces geheel uit handen te nemen. Een coach begeleidt je naar jouw eigen inzichten en antwoorden. Als coach ga ik ervan uit dat jouw antwoorden, en alles wat uit jouzelf komt of door jou ervaren wordt, veel waardevoller en duurzamer is dan wat ik je zou opleggen of voor je in zou vullen. Dit maakt dat het aandeel en inzet van de coachée minstens net zo belangrijk is als die van de coach voor groei en ontwikkeling.

Een coach is daarmee dus geen vervanger voor een therapeut.

  • WANNEER GA JE NAAR EEN COACH?

Coaching is gericht op ontwikkeling, bewustwording en inzicht in jezelf en jouw leven.

De reden om een coach op te zoeken voor persoonlijke ontwikkeling kan ontstaan in de basis: Een blijvende onzekerheid, stress, gevoel van instabiliteit of een gevoel van minderwaardigheid. Het kan ook ontstaan door de fase of periode waarin je je bevindt: Je hebt het gevoel vast te lopen, je hebt twijfels over jouw weg en de keuzes in je leven of bent zoekende, je voelt je de laatste tijd erg onrustig of neerslachtig en begrijpt niet waarom, je weet op dit moment niet waar je goed aan doet, je hebt te maken (gehad) met een moeilijke periode of grote veranderingen of je zoekt richting en vraagt je af wat er nou echt bij je past. De behoefte aan coaching kan ook ontstaan uit interesse in jezelf: De zoektocht naar ‘meer’; naar verrijking of verdieping. Je bevindt je op een punt van evaluatie, je wilt meer inzicht krijgen in jezelf, wil je blijven ontwikkelen en je wil meer grip op jouw identiteit, jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Het kan ook zijn dat interesse of worsteling met specifieke persoonlijke thema’s jou naar een coach leiden: Je loopt steeds tegen hetzelfde aan, je zoekt meer inzicht en handvatten voor jouw hooggevoeligheid, de relatie tot anderen, omgang met je kind of omgang met specifieke situaties of eigenschappen van jezelf of anderen.

De coaching van BLOOM richt zich op de wortels, de basis, de essentie waar alles uit groeit. Jouw unieke kern die je altijd bij je draagt. Door dichterbij jouw ‘wortels’ te komen en deze echt te leren kennen, wordt je je bewust van jouw basis waar je altijd op terug kunt vallen. Je kunt zien wat eruit groeit, is gegroeid en zou kunnen groeien. En hoe verschillend dit kan zijn terwijl de basis gelijk blijft. Door terug te komen bij jouw unieke basis ontstaat er, net als bij het snoeien van een boom, ruimte voor nieuwe wegen en mogelijkheden*.

Iedereen heeft een eigen blauwdruk en iedereen heeft een eigen weg te bewandelen. Er is niet één manier, er zijn zoveel manieren als dat er mensen zijn. Belangrijk is dat jij jouw manier vindt, jouw weg. Die werkt immers het beste voor jou.

Onderwerpen die langs (kunnen) komen tijdens de coachsessie zijn: bewustwording van je behoeftes, eigenschappen, kwaliteiten, inzicht in jouw blauwdruk, bewustwording van overlevingsmechanismes, leren wat belangrijk is voor jou, gebruik leren maken van wat een situatie van je vraagt, het ontwikkelen van vertrouwen in jezelf en het leven.

BLO0M

(de; m;)
Toestand waarin iemand of iets op zijn best is

  • WERKWIJZE

In een coachsessie werk ik met verschillende methodieken die zowel weten- als ervaringsgericht zijn. Door het zelf te ervaren, te voelen, te doen en te verbinden krijgen inzichten meer waarde en maken een meer wezenlijk verschil. Tijdens trajecten werk ik vrijwel altijd met Astrologie, door te kijken naar je geboortehoroscoop en deze te gebruiken voor het krijgen van meer inzicht in jouw blauwdruk. Ik ken geen ander middel dat net zo’n pure afspiegeling geeft van jouw basis.

Zowel Coaching als Astrologische consulten helpen je om meer inzicht te krijgen in jouw mechanismes, jouw behoeftes en talenten. Het helpt je om anders te kijken naar jezelf, naar anderen en naar situaties en ervaringen. Het verhoogt je vertrouwen in jezelf en het leven en bevestigt jouw uniek zijn en jouw potentieel. Het helpt je bij het indelen van een leven dat bij jou past, om bewuste keuzes te maken, een meer (emotionele) balans te vinden en jouw kwaliteiten optimaal in te zetten.

*Meer over onze wortels en de natuurlijke ontwikkeling.  ArtikelBack to your Roots
Meer over onze behoeftes en de persoonlijke invulling en kleuring daarvan.
Artikel:
De Taal van onze Behoeftes
Meer over de achtergrond en inhoud van de Astrologie

Artikel:Astrologie en De onderdelen van de Horoscoop