BLOOM

PRIVACY OVEREENKOMST

In het kader van de dienstverlening van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling worden uw persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring vindt u hoe en waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt.


Met het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

 • CONTACTGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door: 
Imre de Jong – van Eijl
BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling
imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl
www.bloomhofvanzelfontwikkeling.nl
KvK:       58100091
Tel:        06-48233963

 • PERSOONSGEGEVENS

BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf middels de website, mail, telefonisch- of app-contact en gedurende de dienstverlening tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast kan er in sommige gevallen persoonsgegevens worden verstrekt door derden, zoals door een opdrachtgever of ouder. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

BASISGEGEVENS

Deze gegevens worden in ieder geval bij de start van de dienstverlening van BLOOM – hof van Zelfontwikkeling geregistreerd. Het gaat hier om: Voor en achternaam, email, telefoonnummer en geboortedatum.

GEGEVENS VOOR EEN ASTROLOGISCH CONSULT

Geboorteplaats en -tijd, uw persoonlijke vraagstukken, belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in uw leven met bijbehorende data en eventueel de geboortegegevens van uw gezinsleden (indien onderdeel van de duiding).

GEGEVENS VOOR COACHING

Bij het starten van een coachtraject ontvangt u aan het begin een intakeformulier met vragen naar de volgende gegevens:
Voor en achternaam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum, -plaats en -tijd. Opleiding, beroep, geslacht, leefsituatie, relatie, gezinssamenstelling, eventuele medische gegevens, omschrijving van achtergrond en coachdoelen.

GEDURENDE DE DIENSTVERLENING

Tijdens een traject kunnen deze gegevens aangevuld worden met:
Belangrijke gebeurtenissen en bijbehorende data, ingevulde testresultaten (zoals een enneagramtest) en gemaakte opdrachten die worden toegestuurd aan de coach.

 

 • GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Deze gegevens worden gebuikt ten behoeve van uw persoonlijke dienstverlening en zullen niet gedeeld worden buiten BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinde zal hiervoor vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Uw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden die daarmee iets aan u zouden willen verkopen of deze gegevens willen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Uw geboortegegevens kunnen op enig moment worden gebruikt voor persoonlijk Astrologisch onderzoek om mijn kennis en inzicht te verrijken. In dit geval zal ik verschillende geboortegegevens naast elkaar leggen om hypotheses te verifiëren en worden enkel uw geboortegegevens, los van overige gegevens, gebruikt. Dit gebeurt binnen BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. Uw geboortegegevens zullen niet worden gedeeld met anderen. Enkel eventuele de uitkomsten van het onderzoek, geheel geanonimiseerd. 

 • OPSLAG

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het digitale archief van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. Dit archief is opgeslagen in een beveiligde online opslag en op een beveiligde computer en laptop.

Eventuele persoonlijke aantekeningen tijdens onze bijeenkomsten bewaar ik op papier en verwerk ik na onze bijeenkomst in mijn digitale archief.

 • BEWAREN

Alle gegevens worden wettelijk minimaal 7 jaar bewaard. Doordat de dienstverlening van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling regelmatig plaats vindt met langere tussen periodes, soms van enkele jaren, is besloten de gegevens langer te bewaren. Dit om niet in herhaling te hoeven vallen en de tijd van een herhaal consult (Astrologisch en Coachend) zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Uw oude gegevens zullen dan enkel ondersteunend en in het belang van de cliënt worden gebruikt.

BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zal uw gegevens 15 jaar na het laatste contact uit het archief verwijderen.

 • HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Mocht u gebruik willen maken van het recht om vergeten te worden, dan kunt u contact met mij opnemen via imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl Ik zorg dan dat uw gegevens handmatig worden verwijderd. Wel wordt dit beperkt door mijn plicht om gegevens van coachtrajecten 7 jaar te bewaren.

 • OPVRAGEN VAN GEGEVENS

Als cliënt mag je je gegevens altijd opvragen voor zover ik die niet al met je heb gedeeld. Mijn persoonlijke aantekeningen van onze gesprekken op papier zal ik met je delen als je daarom vraagt voor zover het niet informatie betreft waar anderen bij betrokken zijn.

 • BEZWAAR MAKEN

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat ik jou gegevens onrechtmatig verwerk. Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen gegevens meer van jou verwerken. Je kunt me dit laten weten per mail.

Bij andere vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid kun je contact met ons opnemen via imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl 

 • EMAIL

Wees u ervan bewust dat wanneer u gegevens via email verstuurt, BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling de veiligheid van uw gegevens niet kan garanderen.

 • BOEKHOUDING

Binnen de boekhouding van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling worden uw facturen aangemaakt en opgeslagen. Deze facturen bevatten uw naam en contactgegevens. Deze gegevens zijn opgeslagen in een online boekhoudprogramma van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling en worden maximaal 15 jaar bewaard. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld, enkel met u en de instanties waartoe de wet mij verplicht.

 • COOKIES

Op de website van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze website maakt geen gebruik van Tracking Cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.