BLOOM

ONDERDELEN VAN DE HOROSCOOP

INZICHT IN DE ASTROLOGIE DE HOROSCOOP, DE PLANETEN EN DE TEKENS

Astrologie is als een soort taal die je kunt leren spreken, lezen en verstaan. Het vraagt niet alleen kennis, maar ook begrip en het kunnen verbinden en duiden van wat je ‘leest’. Het is een symbolische taal waar we woorden aan geven. Dat maakt ook dat iedere Astroloog (in zekere mate) een eigen kleuring geeft aan zijn duidingen en de manier waarop hij leest en spreekt. Dit wordt natuurlijk opgebouwd en ondersteund door eeuwenoude kennis; de kennis van begrippen uit de Astrologie en de onderdelen van de horoscoop. 

Voor wie het interessant vindt leg ik hieronder een deel van de onderdelen van de horoscoop uit. Ik verwacht niet dat je hierna alles zult begrijpen en kunt toepassen. Ik hoop hiermee vooral wat meer inzicht te geven in welke informatie er mogelijk uit jouw horoscoop gehaald kan worden en te laten zien waar die informatie vandaan komt en hoe deze is opgebouwd.

HET PLAATJE, DE HOROSCOOP 

Hier zie je een voorbeeld van een Geboortehoroscoop. Zoals je ziet spreekt de Astrologie in een taal van symbolen. Wat je ziet is een grote cirkel met daarbinnen verschillende banen. In de buitenste cirkelbaan vind je de Tekens van de dierenriem verdeeld over 12 gelijken vakken: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. De tweede cirkelbaan is ook verdeeld in 12 vakken, maar deze zijn hier niet evenredig, dit noemen we de Huizen. Binnen die huizen vind je verschillende symbolen, dit zijn de Planeten (en andere Astrologische punten); De Zon, de Maan, (worden voor het gemak meegerekend met de planeten) Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. De planeten staan dus geplaatst in een Teken en in een Huis. In de binnenste cirkel zie je verschillende lijnen lopen deze geven de verbindingen aan tussen de planeten, dit worden Aspecten genoemd.

Afbeelding Geboortehoroscoop

De planeten geven de drijfveren aan, het teken beschrijft wat de behoeftes daarin zijn, het huis op welk levensgebied het zich richt en de aspecten hoe het met elkaar samenwerkt. Is dit harmonisch dan sluiten de behoeftes op elkaar aan, in harde aspecten werken ze elkaar tegen waardoor er een conflict kan ontstaan. Ik zal hieronder  wat meer inzoomen op de planeten en de tekens.

Planeten in de Horoscoop

DE PLANETEN

Iedere planeet staat voor een deel van jou, voor een deel van jouw (menselijke) drijfveren en behoeftes. De plaatsing in je horoscoop geeft je informatie over dit deel. Om meer grip te krijgen op wat er wordt bedoeld met drijfveren vind je hieronder de omschrijving per planeet.
De Zon staat voor je Ego, je identiteit, voor het bewuste. De Zon geeft informatie over hoe je jezelf ziet, jouw motivatie achter de keuzes die je maakt, wat je nodig hebt voor je eigenwaarde, zelfvertrouwen en hoe je jezelf neer wilt zetten.
De Maan staat voor je onbewuste (gevoels-)reactie en je emotionele veiligheid. Het geeft je informatie over wat je nodig hebt om je veilig te voelen, om emotioneel in balans te zijn, hoe je omgaat met emoties en hoe je verzorgd wilt worden en zelf zorgt voor een ander.
Mercurius staat voor je denken, communiceren en het maken van contact. Het geeft informatie over je mentale interesses, manier van denken en informatie verwerken, over hoe je het beste leert, hoe je graag communiceert en hoe je contact maakt.

Venus staat voor genegenheid, harmonie, schoonheid en gevoelscontact. Het geeft je informatie over hoe je affectie uit, je behoeftes in emotionele relaties en behoeftes op het gebied van esthetiek, plezier, kunst en sociaal gedrag.
Mars staat voor energie, in actie komen en handelen, voor jezelf opkomen, afzetten, strijden en najagen. Het geeft je informatie over wanneer en hoe je in actie komt, hoe ontvlambaar je bent en je behoefte aan confrontatie, het opkomen en staan voor jezelf en jouw behoeftes.

Hoe verder de Planeten van de aarde vandaan staan hoe minder invloed ze hebben op onze persoonlijkheid. Dit is ook terug te zien in het feit dat de verre planeten langzamer bewegen en daardoor langer, en zo voor een grote groep mensen, in hetzelfde teken staan (dit geldt vooral Uranus, Neptunus en Pluto). De plaatsing in het Teken zegt daardoor meer over de generatie dan specifiek over het individu. Dat betekent overigens niet dat deze planeten helemaal niet belangrijk zijn en geen invloed kunnen hebben op jouw persoonlijkheid. Ze kunnen wel degelijk jouw persoonlijkheid kleuren, maar meer door hun plaatsing in de huizen dan in de tekens en/of door de specifieke en/of sterke* plaatsing in jouw horoscoop. De plaatsing in de huizen is meer persoonlijk doordat deze wordt bepaald door het tijdstip waarop je bent geboren en daardoor wel afwijkt van veel van de generatiegenoten. De plaatsing in de Huizen vertelt je in welk levensgebied deze planeetkrachten zich uiten.

Afstanden van de Planeten t.o.v. de Zon

De volgende planeten staan verder van de aarde vandaan en hebben daardoor minder invloed op onze basisbehoeftes, maar gaan over hogere behoeftes en invloeden. (zie ook: Artikel: De Taal van onze Behoeftes)

Jupiter staat voor optimisme, idealisme, groeien en expansie. Het geeft informatie over je behoefte aan het verbreden van je horizon (zowel fysiek als geestelijk). De plaatsing in je horoscoop geeft aan hoe en waar je zoekt naar zelfontwikkeling en persoonlijke groei, maar ook op welk gebied je vol vertrouwen en veerkrachtig bent.
Saturnus staat voor structuur, plichtsbesef, verantwoordelijkheid en volwassenheid. De plaatsing in je horoscoop geeft aan waar je een serieuze houding, discipline en doorzettingsvermogen toont. Waar en hoe je verantwoordelijkheid pakt en hoge eisen stelt aan jezelf. Maar ook waar je mogelijk angst ervaart om te falen en je kwetsbaar kunt voelen.

De plaatsing, de nadruk en kracht van een verder-weg-staande planeet in jouw horoscoop zegt iets over de mate van invloed die een planeet heeft op jou en je persoonlijkheid. Hoe sterker geplaatst* hoe meer de energie en invloeden van die planeet zichtbaar en voelbaar zullen zijn en daardoor jouw persoonlijkheid en leven kleuren.

Uranus staat voor vernieuwen, veranderen, vrijheid, revolutie en individualisme/eigenheid. De plaatsing in de horoscoop geeft aan waar je rebels en vernieuwend kunt zijn en je eigenheid zoekt en toont. Bij een sterke plaatsing brengt hij originele nieuwe ideeën, het vermogen voorbij de huidige regels, norm en vorm te kijken, af te breken om te vernieuwen, behoefte om het anders te doen of anders te zijn en een sterke originaliteit en authenticiteit.
Neptunus staat voor gevoel van eenheid, spiritualiteit, dromen, verlies van realiteit, ontvankelijkheid, opofferingsgezindheid en het niet-materialistische. Een sterke plaatsing in je horoscoop kan duiden op de behoefte aan spiritualiteit, hoog gevoeligheid, het willen ontsnappen aan de realiteit, kunstzinnigheid en muzikaliteit en verslavingsgevoeligheid. Neptunus vervaagt de grenzen van het persoonlijke, maakt invoelend en open voor dat wat niet van jou is.
Pluto staat voor intensiteit, kracht, transformatie, macht en machteloosheid, diepgang en controle. De plaatsing van Pluto in je horoscoop zegt iets over je diepste angst, het gebied dat je wilt beheersen en controleren en het gebied van transformatie. Pluto brengt intensiteit, kracht en diepgang en confrontatie met je onbewuste, weggestopte pijnen en angsten.

* Er zijn verschillende dingen die ervoor zorgen dat een planeet ‘sterk geplaatst’ is, maar het hangt altijd samen met de horoscoop als geheel. Een sterke plaatsing kan zijn wanneer een planeet dicht op de Ascendant staat of wanneer een planeet ongeaspecteerd is (geen verbindingen/aspecten heeft met andere planeten). Maar ook dit geeft niet altijd een sterke plaatsing en sterke uitwerking. Het moet dus individueel worden bekeken, want iedere Horoscoop vertelt immers zijn eigen verhaal.

DE TEKENS 

Iedereen heeft natuurlijk behoefte aan een bepaalde mate van erkenning (Zon) en veiligheid (Maan), maar in welke vorm je dat het liefst krijgt aangeboden verschilt en wordt gesymboliseerd door het teken waarin de planeet zich bevindt. Het teken vertelt wat we nodig hebben om de behoefte te vervullen en hoe we de energie van de planeet inzetten.

Voorbeeld: Het teken waarin Venus zich bevindt geeft aan hoe je affectie wilt ontvangen in een relatie. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan zekerheid, trouw en stabiliteit (Stier) of juist aan vrijheid en afwisseling (Ram). Deze behoefte kan naast een tegengestelde behoefte bestaan van jouw Zon of Maan.

Het teken vertelt je niet alleen wat je nodig hebt, maar ook hoe je de energie inzet. Dus zoals in het voorbeeld van Venus: hoe je liefde wilt ontvangen, maar ook hoe je jouw liefde uit naar anderen. Het teken geeft aan wat je nodig hebt en wat je geeft. Het zegt daarom iets over je behoeftes, jouw eigenschappen en over jouw kwaliteiten.  

Tekens in de Horoscoop

De 12 tekens van de dierenriem kunnen worden verdeeld over 4 elementen en over 3 kruizen. De elementen; Vuur, Aarde, Lucht en Water en de kruizen; Hoofd (naar buiten gericht), Vast (naar binnen gericht) en Beweeglijk. Zo ontstaan er 12 unieke combinaties.

Hieronder vind je de 12 tekens beschreven vanuit hun behoeftes. De behoeftes en eigenschappen van het element waarbij ze horen is voor de 3 tekens gelijk, maar de invulling verschilt per teken.

 

DE VUURTEKENS

(Ram, Leeuw en Boogschutter)
Intuïtief, spontaan, actief, passievol, ik-gericht en gericht op mogelijkheden.

 • De Ram richt zich naar buiten, hij heeft behoefte aan actie en nieuwe prikkels. Hij heeft behoefte aan vrijheid en aan het kunnen maken van zijn eigen keuzes en zoekt uitdaging. De Ram komt snel in actie. Het is een starter en een initiatiefnemer en heeft graag een (nieuw) doel voor ogen om zich assertief en snel naartoe te bewegen.
 • De Leeuw richt zich meer naar binnen waardoor het vuur zich vormt in passie en hartstocht. Hij is trots en kwetsbaar en heeft behoefte aan erkenning. Hij wil van betekenis zijn en ertoe doen in de buitenwereld en heeft daarom ook bevestiging nodig om te weten of hij van waarde is. Respect is een belangrijk thema voor de Leeuw.
 • De Boogschutter heeft behoefte aan beweging en ontwikkeling. Optimistisch gaat hij het leven aan en zoekt nieuwe uitdagingen en ervaringen die zijn horizon kunnen verbreden. Hij heeft behoefte aan afwisseling en nieuwe prikkels en ervaringen en vooral aan het gevoel van vrijheid en mogelijkheden.
 

DE AARDETEKENS

(Stier, Maagd en Steenbok)
Concreet, gericht op zekerheid, praktisch, stabiel, doordacht, objectief en gericht op feiten en vorm/materie.

 • De Steenbok wil een rol spelen in de buitenwereld hij wil iets neerzetten, de leiding nemen of een structuur beheren. Hij wil serieus genomen worden en zelfstandig zijn. Hij wil zijn verantwoordelijkheid dragen en het zelf kunnen, onafhankelijk zijn van (ondersteuning van) anderen. Hij wil weten wat zijn rol is en wat er van hem verwacht wordt en zal deze rol met volwassenheid en discipline dragen en voltooien. 
 • De Stier heeft behoefte aan zekerheid en stabiliteit. De Stier wil weten waar hij aan toe is en voorbereid zijn en heeft daarom behoefte aan een bepaalde voorspelbaarheid en rust. Hij voelt zich fijn met dat wat hij al kent, een vaste plek, vaste spullen, vaste mensen, structuren en routine, en kan daar ook van genieten. Zo ook van de basisprincipes van het leven zoals de natuur en dagelijksheden.
 • De Maagd heeft behoefte aan orde, duidelijkheid en verfijning. De Maagd heeft oog voor detail en verfijning en voelt zich daardoor ook fijn wanneer er orde en duidelijkheid is. Dit betekent niet altijd dat iets heel klinisch hoeft te zijn of de ordelijkheid voor de buitenwereld zichtbaar is, het gaat er om dat deze Maagd erin orde en structuur ervaart. De Maagd wil ook graag dienstbaar, nuttig en efficiënt zijn. En dit is ook hoe ze handelt; de Maagd behoudt graag de controle en is perfectionistisch.  
 

DE LUCHTTEKENS

(Tweelingen, Weegschaal en Waterman)
Open, sociaal, benaderbaar, mentaal ingesteld en gericht op contact en communicatie.

 • De Weegschaal heeft behoefte aan harmonie, schoonheid en zoals alle luchttekens aan contact en communicatie. De Weegschaal vindt het fijn als er vriendelijkheid en zachtheid is tussen mensen en in contacten en zal daarom zelf altijd zoeken naar de verbinding en het verzachten van de extreme uitschieters in zichzelf, de ander en de situatie.
 • De Waterman heeft behoefte aan zijn eigenheid, aan zelf mogen denken en het tot uitdrukking brengen van zijn eigen ideeën. Hij wil zich vrij voelen van de normen en manieren die er bestaan en zijn eigen weg hierin vinden. 
 • De Tweelingen heeft behoefte aan wisselende mentale prikkels en mentale beweging. Dat kan gehaald worden uit contacten en communicatie, die hij aan gaat met brede interesse en een grote nieuwsgierigheid, maar ook via mentale voeding door te leren en te weten. Door de brede en veelzijdige interesse gaat de aandacht ook vaak veel kanten op.
 

DE WATERTEKENS

(Kreeft, Schorpioen en Vissen)
Gevoelig, emotioneel betrokken, subjectief, warm, inlevend, bedachtzaam en handelend uit gevoel.

 • De Kreeft heeft behoefte aan emotionele verbindingen en contact. Hij zorgt en/of wil graag verzorgd worden. Emotionele veiligheid en relaties zijn erg belangrijk en dat maakt hem ook afhankelijk van andere mensen, hun liefde en hun goedkeuring. De kreeft heeft er behoefte aan ergens bij te horen en de warmte van menselijk contact en verbinding te voelen.
 • De Schorpioen keert zich naar binnen en kent daardoor een rijke binnenwereld. Dit brengt diepgang en intensiteit, maar maakt hem ook bewust van zijn eigen kwetsbaarheid. Hij heeft daarom behoefte aan veiligheid waarin die kwetsbaarheid mag bestaan. Hij heeft behoefte aan onderzoeken en dingen doorgronden en zoekt de intensiteit graag op. Hij wil zich terug kunnen trekken en houdt graag de controle in handen.
 • De Vissen is heel sfeergevoelig en daardoor erg beïnvloedbaar door haar omgeving. De Vissen vindt het fijn om zich te kunnen verliezen in het moment, in muziek, in dromen of in fantasie of om zich daarin te kunnen uiten. Ze gaat graag op in de omgeving of de sfeer. Ze heeft behoefte aan een gevoel van eenheid en heeft daardoor ook moeite met strijd en negatieve energieën

Ieder teken heeft zijn eigen kwaliteiten, behoeftes en uitdagingen. Naast dat de plaatsing aangeeft wat je nodig hebt, geeft het net zo goed aan wat je vooral niét nodig hebt en tegen je behoeftes in gaat. Dat wat het meest tegen je werkt; is het tegengestelde van wat je nodig hebt of het ontnemen van dat wat je nodig hebt.