Astrologie houdt zich bezig met de invloeden van de planeten op het bestaan op aarde en op ons als persoon. Het is een enorm groot speelveld voor verschillende stromingen en zo zijn er ook heel veel manieren om met deze sterrenwijsheid om te gaan.

De manier waarop ik er mee werk sluit het meest aan bij de Psychologische Astrologie en de Evolutionaire, Karmische en Spirituele Astrologie. Ik gebruik de Astrologie om meer inzicht te krijgen in onze persoonlijkheid, onze behoeftes en onze weg en lessen. Astrologie is wat mij betreft een heel waardevol middel voor zelfontwikkeling. Ik werk daarvoor met een geboortehoroscoop: een afbeelding van de planeetstanden op het moment waarop je werd geboren, het moment van de eerste ademhaling.

GEBOORTEHOROSCOOP

De geboortehoroscoop is jouw unieke persoonlijke blauwdruk, nog zonder invloeden van buitenaf. Het vertelt bijvoorbeeld wat je nodig hebt om je veilig te voelen, wat je nodig hebt voor een gevoel van eigenwaarde en waar je overige behoeftes, kwaliteiten en uitdagingen liggen. Het is als het ware een plaatje van jouw binnenwereld.

In jouw geboortehoroscoop vind je jouw aanleg, jouw ‘wortels’. Dit bevindt zich in eerste instantie in het onbewuste, maar beïnvloed je al vanaf het eerste moment in wat je doet, denkt en voelt. Het is deze aanleg die jouw gedrag (bewust en onbewust) aanstuurt.

De geboortehoroscoop beschrijft niet die uitingsvorm, het beschrijft niet het uiteindelijke gedrag. Het toont wel de basis (de oorsprong en oorzaak) en het spectrum (de variëteit en mogelijkheden) van het gedrag. De uiteindelijke manier van uiten is afhankelijk van de mate waarin jouw behoeftes worden vervuld, de omgeving en je ervaringen en keuzes.

Meer over Astrologie en de Geboortehoroscoop? Artikel: Astrologie


Wassende maan
Wassende maan

De maan staat nu in Tweelingen

‘EEN HOROSCOOP IS EEN IDEAAL MIDDEL OM jezelf of een ander BETER TE BEGRIJPEN, HET GEDRAG TERUG TE BRENGEN NAAR DE BEHOEFTE WAAR HET UIT VOORTKOMT EN IN PLAATS VAN HET GEDRAG AF TE WIJZEN TE KIJKEN WAAR DE VOEDING ONTBREEKT EN HOE JE DEZE KUNT AANVULLEN‘.

ASTROLOGISCHE DUIDINGEN

Bij een horoscoopduiding vertelt een Astroloog wat er in jouw geboorteplaatje staat ‘geschreven’. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in jezelf en te weten wat je nodig hebt, en te bieden hebt en in welke vorm. Het is een heel mooie manier om in korte tijd tot begrip en tot de kern te komen.

‘DE HOROSCOOP GEEFT JE INZICHT IN HET GEBIED VAN JEZELF WAARVAN JE ‘NIET WEET DAT JE HET WEET‘.

Een geboortehoroscoop is een perfect middel om direct naar de wortels te kijken van gedrag, emoties en onzekerheden. Het geeft je in korte tijd veel inzicht in wat belangrijk voor je is en waar je mogelijk nu niet in wordt gevoed. Zolang die voeding ontbreekt zal je gedrag en energie zich richten op het verkrijgen van die voeding, of beschermen tegen mogelijke bedreigingen op dit gebied. Het gevoel van schaarste krijgt een extra lading doordat jouw energie zich hierdoor niet kan richten op het ontwikkelen en inzetten van jouw kwaliteiten. Dit kun je ervaren als een persoonlijk tekort, waardoor de behoefte aan erkenning en veiligheid weer meer vergroot en zo de cirkel van het leven vanuit schaarste in stand wordt gehouden.

Jouw kwaliteiten komen uit dezelfde bron als jouw behoeftes. Dit inzicht biedt je de mogelijkheid om de schaarste te luwen, door het leren voeden van jouw behoeftes om vervolgens jouw energie te gebruiken om te ‘ontwikkelen en te creëren’ in plaats van te ‘halen en te verdedigen’

‘BEHOEFTES VERTALEN ZICH NAAR EIGENSCHAPPEN EN EIGENSCHAPPEN KUNNEN ZICH ONTWIKKELEN TOT KWALITEITEN.’

 

Er valt oneindig veel te halen uit een horoscoop, je kunt er eindeloos mee bezig blijven als je zou willen. Binnen de persoonlijke consulten werk ik met twee aspecten van de horoscoop: allereerst door te kijken naar jouw persoonlijke aanleg: naar jouw unieke plaatje. Daarnaast geeft jouw geboortehoroscoop in combinatie met de huidige planeetstanden ook veel inzicht in de fase waarin je je op dit moment bevindt of de fase die je achter de rug hebt. Waarom voel je je nu zoals je je voelt? Waarom heb je nu bijvoorbeeld meer behoefte aan vrijheid of wordt alles je te veel? Waarom lijk je gevoeliger dan ooit? Waarom is het moeilijk je te concentreren of het positieve van dingen te zien? Of waarom schiet je juist alle kanten op, heb je een overdosis energie en zie je overal nieuwe mogelijkheden? Antwoorden hierop, en nog belangrijker; inzicht en handvaten om mee te bewegen en zo deze periode optimaal te benutten kunnen bekeken worden in een Astrologisch consult.

Het is heel waardevol om te kijken naar de horoscoop van jouw zoon of dochter. Net zoals bij ons de behoeftes allemaal anders zijn, geldt dat natuurlijk ook voor (onze) kinderen. De manier waarop wij ze iets aanbieden is niet altijd de manier waarop ze het kunnen of willen ontvangen. Wat ons veiligheid biedt kan voor het kind niet zo uitpakken of zelfs tegengesteld uitwerken. Wanneer wij zoeken naar structuur of woorden kan een kind zoeken naar een verbinding en koestering. Wanneer wij willen koesteren kan een kind zich veilig voelen in zelfstandigheid en wanneer hij vrijheid ervaart. Waar wij vrijheid bieden kan een kind behoefte hebben aan contact en uitleg etc.

Iedereen verlangt ernaar gezien, gehoord en begrepen te worden. Ik geloof niet in één juiste manier van opvoeden maar ik geloof wel in de waarde en de essentie van het  ‘écht zien van je kind’, door te kijken, te luisteren en hem/haar proberen te begrijpen. Door te erkennen dat hij of zij uniek is en een eigen aanleg en eigen behoeftes heeft. Behoeftes die kunnen verschillen van die van de ouders en broertjes of zusjes. Een horoscoop is een ideaal middel om je kind beter te leren begrijpen, het gedrag terug te brengen naar de behoefte waar het uit voortkomt en in plaats van het gedrag af te wijzen te kijken waar de voeding ontbreekt en hoe je deze kunt aanvullen. Kinderen zijn vaak nog zo puur en nog niet zo complex, maar ook zo afhankelijk van ons voor hun emotionele voeding. En dat geeft ons als ouder een belangrijke taak!

‘EEN KIND IS NIET MOEILIJK, EEN KIND HEEFT HET MOEILIJK.’

 


Meer over Astrologie en de Geboortehoroscoop? Artikel: Astrologie
Hoe ziet een geboortehoroscoop eruit en wat staat er in? Artikel: De onderdelen van de Horoscoop